Siyah Kırmızı Beyaz Holstein Cinsi İnek Yetiştiriciliği Tesisi

Siyah Kırmızı Beyaz Holstein Cinsi İneklerin Süt Verimi ?Son yıllarda en çok tartışılan konu  süt verimidir. Süt ineği yetiştirici adaylarının tercih sebebinin neden Holstein cinsi inekleri  olduğun nedeni, süt verimi kapasitesinin araştırmalar sonucunda en yüksek seviyede çıkmasıdır. Türkiye Dünya süt üretimi sıralamasında ilk 10 ülke arasındadır. Neden siyah beyaz holstein yada kırımızı beyaz holstein cinsi ineklerin süt verimi yüksek. ?  Yüksek süt verimi elde etmenin koşullarından birisi olarak görülen yüksek süt verimli inek kapasitesinin doğrudan işletme karlılığında tek başına yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. İyi bir işletmeci,  işletmenin elinde bulunan kaynakları en iyi şekilde kullanarak en yüksek kazancı elde edebilmelidir. En çok süt veren inek cinsi holstein cinsinin nasıl ilk sırayı aldığını ve regresyon analizlerinin sonuçlarında çeşitli faktörlerin optimum seviyede etkilerini sıralayarak Holstein inek cinsinin ilk tercih sebebi olmasını paylaşalım.

Holstein Cinsi İneklerin Beslenme (Yem Rasyonları),Yaş, Canlı Ağırlık, Laktasyon Özellikleri

Süt verimi yönünden üstün genetik potansiyele sahip Holstein cinsi ineklerde beslenmenin de buna eşlik etmesi gerekir.Bu durum,  süt verimi artışının sağlanmasında beslenmeden gelen payın %65-70 civarında olduğu anlamına gelmektedir. Değişken evrelerde değişen yem rasyonları uygulanarak süt verimi en yüksek seviyede tutulur. Yem rasyonu hazırlayabilmek için ücretsiz programdan faydalanabilirsiniz. Bu yem rasyonları hazırlarken dikkat edilecek etkenler , günlük sağım sayısı, aralığı, süreleri , gebelik, sağmal ve kuruda olan inekler için farklılık gösterir.

Gebelik Öncesi ,Gebelik Dönemi, Gebelik Sonrası Holstein Cinsi İnekler

Holstein cinsi inekler doğumdan 2 ay önce mutlaka kuruya çıkarılmalıdır. Gebeliğin 7. ayından itibaren kurudaki inekler günde 8-10 kg süt verecek düzeyde beslenmelidir. Böylece Holstein cinsi inek sonraki laktasyonda en iyi süt verimine hazırlanırken, sağlıklı bir buzağı da doğurmuş olacaktır. Doğuma bir hafta zaman kala yedirilecek yemin miktarı hacimce azaltılmalı, gaz yapıcı yemler yedirilmemelidir. Kaliteli kuru ot, hasıl mısır, iyi kalite çayır otu gibi kolay hazmedilen yemlerden yararlanılmalıdır. Holstein cinsi ineklere, kuruya alındıktan sonra 2-3 hafta kesif yem verilmemeli, besleme sadece kaliteli kaba yemlerle yapılmalıdır. Doğuma 1 ay kala hayvanın yağlanmasını önlemek için, günde 3,5-4 kg geçmeyecek şekilde kesif yem verilmeye başlanmalıdır. Gebe holstein cinsi ineklerin, vitamin ihtiyacını karşılamak üzere kuru dönemin başında ve sonunda olmak üzere özellikle A vitamini takviyesi yararlı olur.

Holstein Cinsi İneklerin Sağımı

Holstein Sağım Tesisi
Holstein Sağım Tesisi

 

Holstein cinsi sağmal ineklerde , günlük sağım sayısı işletmenin iş gücü ve ineklerin verim düzeyine bağlı olarak değişir. Genel uygulama günde iki sağımdır. Yüksek süt verimli holstein cinsi ineklere sahip işletmelerde günde 3 kez sağım yapılır. Günde iki sağım yapmak için en uygun zaman aralığı 12 saattir. Eğer bu sağlanamıyorsa iki sağım arası en fazla 16 saat, en az ise 8 saat olarak düzenlenebilir. Holstein cinsi süt ineği yetiştiriciliği günümüzde mera şartlarından ayrılarak, tamamen ahır şartlarında yapılmaktadır. Bu nedenle ahırın fiziksel şartlarının tam anlamı ile yeterli olması gerekir. Ahırlar yoğun gaz birikiminin kolayca tahliye edileceği şekilde inşa edilmelidir. Ahırdaki zararlı gazları dışarı atmanın, hayvanlara ihtiyaçları kadar temiz hava sağlamanın ve ahır içindeki rutubeti azaltmanın en iyi yolu havalandırmadır. Bu nedenle yetiştiricinin hayvanların üşüyeceği korkusunu kafasından atması gerekir.

Hosltein Cinsi İneklerin Yem Rasyon Yüzdeleri

Normal olarak holstein cinsi süt sığırlarının rasyonları % 60 kesif yem, %40 kaba yemdir.  • Bir holstein cinsi ineğin günde tüketeceği kaba yem miktarı canlı ağırlığının % 2,5 ila 4,5 u kadardır.
  • Günlük silaj yemi tüketiminin 30- 35 kg;ı aşmamasına dikkat edilmelidir.
  • Günlük kesif yem miktarı ise vücut ağırlığının % 2-3ü kadardır. Holstein cinsi ineklerin doğumdan sonra başlayan laktasyon dönemi 285-305 gün sürer.

Laktasyon Döneminde Holstein Cinsi İnekler

Laktasyon döneminde holstein ineklerin beslenmesine ayrı bir özen gösterilmesi gerekir. Doğumdan sonra süt ineklerine özellikle kaliteli kaba yem yedirilmelidir. Karlı bir işletmecilik için mümkünse kaliteli kaba yem, işletmede üretilmelidir. Eksik kalan yem ise işletme dışından temin edilebilir. Bir ineğin süt verdiği döneme laktasyon denir. Holstein cinsi ineklerin laktasyon süreleri 4. laktasyona kadar sürekli artış gösterir. Holstein cinsi ineklerin en verimli dönemleri ortalama 6 yaşına kadardır. 6 yaşından sonra süt verimleri düşer. Holstein cinsi inekler iri yapılıdırlar. Araştırmalara göre iri yapılı ineklerin daha fazla süt verdiği kanıtlanmıştır. Holstein cinsi inekler 500- 600 kg ağırlık ortalamasındadır. Holstein cinsi ineklerin Simental ineklere göre tabloda ortalama yıllık 1000-1500 kg daha fazla süt verimi olduğunu görebiliriz.

Holstein ve Simental Cinsi İneklerin Karşılaştırılması

En yakın rakibi olan Simental Cinsinden üstün olduğunu tablodaki verilerden de anlayabiliriz. Siyah beyaz holstein ,Kırmızı Beyaz Holstein süt ineği olarak ilk tercih sebebi olmasının nedeni tabloda gördüğümüz gibi aynı Laktasyon süresinde süt verimi farkıdır.

Holstein ve Simental Karşılaştırması

Holstein Hayvan

  Simental Hayvan  
  Erkek Dişi Erkek Dişi
Cidago Yüksekliği (cm.)

160

145-150

150-160

140-150

İlk Sıfat Yaşı (ay)

18-20

18-20

Buzağı Doğum Ağılığı (Kg)

40

35

45

40

Ergin Canlı Ağırlık Ortalaması (Kg)

600-800

500-600

700-900

600-650

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (GCAA)Gr 1000-1100

900

1200-1300

1000

Kesim Ağırlığı Ortalaması (Kg)

700

500

800

600

Laktasyon Süresi (Gün)

300

300

Bir Laktasyonda İnek süt Verimi(Kg)

6500

5000-6000

Sütteki Yağ Oranı (%)

3,5

4

Etteki randıman (%)

60 58 62

60Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir